Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató
hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléshez
Horváth-Boros Klára (6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11.) az általa kezelt személyes adatok tekintetében
biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. A jelen adatkezelési tájékoztató
célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az
Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, azaz a https://kalcirecept.hu weboldalon hírlevélre
feliratkozók a feliratkozás – és így a személyes adataik megadása – előtt megfelelő információkat
kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat milyen feltételek és garanciák
mellett, mennyi ideig kezeli.

 1. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja a címzett (hírlevélre feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő
  legújabb receptjeiről, híreiről, eseményeiről.
  Az adatkezelés célja tehát a hírlevél Ön által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása.
  Az Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre
  használja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiekben hivatkozottaktól eltérő célra nem
  használja, illetve használhatja.
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap hírlevelet.
 2. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
  bekezdésének a) pontja, amely alapján az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy
  több konkrét célból történő kezeléséhez.
  Az adatkezelésre tehát az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül
  sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevélre való
  feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
  A fentiekben hivatkozott hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a
  hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló
  nyilatkozat önkéntes bepipálásával.
  Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért
  kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal
  azért, hogy a megadott email címről kizárólag Ön veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra
  tekintettel egy magadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
  kizárólag Önt, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 3. Az érintettek köre
  Valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre
  való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett.
 4. Az adatok forrása
  Közvetlenül az érintettől.
 5. A kezelt adatok köre
  Az Adatkezelő a hírlevél küldéshez kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat kezeli:
   Név,
   E-mail cím,
   Igényelt receptkategória (azaz annak ténye, hogy Önt klasszikus vagy diétás receptek
  érdeklik),
   A hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás,
   Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere
  automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 6. Adatkezelő megnevezése
  Név: Horváth-Boros Klára
  Lakcím: 6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11.
  Telefonszám: +36 30 631 2188
  E-mail cím: kalcirecept@gmail.com
  Honlap: https://kalcirecept.hu
 7. Adatfeldolgozó megnevezése
  Az Adatkezelő a hírlevél kiküldésével összefüggésben az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:
   Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2051 Biatorbágy, Damjanich utca
  8.)
  Az Adatfeldolgozó tevékenysége: hírlevelek kiküldése, leiratkozások automatizált kezelése.
  Az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályban kötelezően
  meghatározott esetben, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 8. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók
  Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos
  esetben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő
  együttműködik.
  A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját
  adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak
  érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak
  megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban
  rögzített célra használja fel.
  A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és
  általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban
  rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
  Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében
  tájékoztatja a Felhasználókat.
  Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot
  (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének
  biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.
  A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a
  cookie-k alkalmazását tiltsa. Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. §
  (4) bekezdésére – „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak
  az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
  tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”-
  amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket
  az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta
  „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben
  lesznek elérhetők.
  A weboldalon Google-cookie-k segítségével kerülnek megjelenítésre hirdetések.
  Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:
  Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie
  A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik,
  céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet
  végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató
  számítógépéről.
  Állandó vagy mentett cookie
  Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül
  meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén
  tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.
  Belső és külső cookie-k
  Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső
  cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött
  kód, külső sütiről van szó.
  A sütik jóváhagyása
  Amikor számítógépről, mobiltelefonról, vagy táblagépről felkeresi a weboldalamat, akkor felugró
  üzenetben a jóváhagyását kérem a sütik elhelyezéséhez.
  Amennyiben nem szeretné, hogy sütik kerüljenek elhelyezésre készülékén, kérem, állítsa be a
  böngésző Beállításaiban a sütik tiltását. Ebben az esetben a weboldal egyes funkciói nem működnek
  megfelelően (közösségi oldalakról – Facebook, Youtube – beágyazott videók, közösségi megosztás
  gombok, Facebook Page Plugin, statisztika, hirdetések stb.).
  A sütik fogadásának letiltásáról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az
  alábbi oldalakon olvashat:
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
  Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
  Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=hu_HU
  Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
  A sütik beállításainak kezelése
  Abban az esetben, ha korábban hozzájárult a sütik használatához, de tovább már nem szeretne, akkor
  a böngésző beállításaiban letilthatja a sütiket, és törölheti a korábban engedélyezett és elhelyezett
  sütiket is. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően.

  Az alábbi cookie-kat használom harmadik fél által:
  Google Analytics – analitika
  Google Adsense – hirdetések
  Facebook Social Plugins – Facebook doboz, beágyazott videó, beágyazott post, like és megosztás
  gomb
  Youtube.com – Beágyazott videók
  Tiktok.com-Beágyazott videók.
   Google Analytics cookie
  A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának
  elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges
  fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát,
  segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
  A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön
  IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja
  ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze
  ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával
  kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
  Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról,
  telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google
  Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt
  a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a
  tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
  Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát
  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény
  telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
  A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
  https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu
   Google Adsense cookie
  A weboldalon hirdetések kerülnek megjelenítésre, melyeket a Google Adsense hirdetési rendszere
  biztosít számomra. A Google Adsense a felhasználók adatai alapján a számukra leginkább releváns
  hirdetéseket jeleníti meg, ehhez adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó látogatókról.
  A Google Adsense adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  http://www.google.com/adsense
  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
  https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu
   Facebook cookie
  A honlapon a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett,
  a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használom. A Facebook- plugint a
  Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel a weboldalt. A Facebook-pluginek áttekintését a
  következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

  Ha a weboldalra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebookszerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP címről keresték fel az oldalt. Ha a
  Facebook like gombját megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor az oldalon
  megjelenő tartalmakat a Facebook profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook a weboldal látogatását a
  felhasználói fiókjához rendeli.
  Felhívom figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerem az átvitt adatok tartalmát,
  valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a
  Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.
  Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, az
  jelentkezzen ki a Facebook-profiljából.
  A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  https://www.facebook.com/policies/cookies/
  https://www.facebook.com/about/privacy
   Youtube cookie
  A honlapon a YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA cég által működtetett,
  a youtube.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthetek meg videókat a bejegyzésekbe
  ágyazva.
  A Youtube adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu
   TikTok cookie
  A honlapon a TikTok, TikTok Techology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland által
  működtetett, a tiktok.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthetek meg videókat a
  bejegyzésekbe ágyazva.
  A TikTok adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalon tájékozódhat:
  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU
 9. Az adatok megismerésére jogosult személyek
  Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő kezeli.
 10. Az adatkezelés időtartama
  Hírlevél küldésére való regisztráció esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő
  leiratkozásig tart.
  Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.
 11. Hírlevélről történő leiratkozás
  Hírlevél küldésére való feliratkozása esetén az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása
  során megadott személyes adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél láblécében alján
  található ,,Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel
  nem keresi meg Önt. Ön bármikor, feltétel nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását
  visszavonhatja.
 12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  A tájékoztatás kéréséhez való jog
  Ön a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban
  tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az
  adatkezelés korlátozását.
  Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
  jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel
  összefüggő tevékenységéről, továbbá az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, valamint az
  Adatkezelő által megtett intézkedésekről.
  Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos alábbi információkhoz
  hozzáférést kapjon:
   adatkezelés célja,
   az érintett személyes adatok kategóriái,
   az adatkezelés időtartama,
   arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
   az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
  Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
  a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek
  mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban
  meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül
  más műveletet az adattal ne végezzen.
  Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
  megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
  indokaival szemben.
  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
  személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, illetve Ön a hozzájárulást visszavonta és
  nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
  ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
  kell.

  Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.
  Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
  Amennyiben a személyes adatinak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, úgy Ön
  bármikor, ingyenesen jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ilyen
  esetben az Adatkezelő köteles az ilyen célú adatkezelést haladéktalanul megszüntetni és a tiltakozás
  tárgyában legkésőbb 15 napon belül Önnek érdemben válaszolni. Az Adatkezelőnek a jelen
  Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeinek bármelyikére küldött ilyen
  nyilatkozatával gyakorolhatja.
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást) (GDPR 22. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
  profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Őt hasonlóképpen
  jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
  érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
  c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 13. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
  Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:
   amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét,
   a közölt személyes adatokat kizárólag az arra jogosultak ismerhessék meg.
  Az Adatkezelő továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó adatvédelmi
  jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
  Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi
  szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a
  kezelt adat:
   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
   hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
   változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
   csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
  legyen (adat bizalmassága).
 14. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk
  Ön a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet,
  panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken
  élhet:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://www.naih.hu

  Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak
  közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat
  jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti
  bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége,
  valamint a megadott személyes adatainak kezelésével összefüggésben észrevétele, kifogása van,
  akkor az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken áll
  rendelkezésre.
  Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
  adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon
  más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve az Adatkezelőn kívüli harmadik
  személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általam
  közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
  Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak,
  szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon
  található hivatkozás vezet.
  Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában
  foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
  Szeged, 2022. november 03